Hotel Atena, ul. Przemysłowa 67 39-300 Mielec
covid

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA HOTELU/ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 HOTELU ATENA****

Otwarcie obiektu wiąże się z wprowadzeniem wielu standardów i wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS.

Celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) oraz gości Hotelu. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Hotelu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa w Hotelu Atena****

 • Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem do Hotelu i w recepcji informację o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu. Umieściliśmy szybę ochronną/przeciwwirusową w Recepcji Hotelu.
 • Umieściliśmy na terenie Hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do windy, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 • Zapewnimy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 • Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków będziemy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 • Ograniczamy do minimum czas przebywania gości przy recepcji (preferowana forma płatności karta).
 • Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości w hotelu– na podstawie liczby dostępnych pokoi.
 • Istnieje możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Hotelu osób nie zakwaterowanych.
 • Na bieżąco dezynfekować, nie rzadziej niż co godzinę, ogólne toalety, windę, blat recepcyjny (po każdym Gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Będziemy precyzyjnie dozować profesjonalne środki myjące w każdym pokoju.
 • Rutynowe sprzątanie pokoi/tzw.: pobyty odbywać się będą tylko na specjalne życzenie Gościa.
 • Po każdym Gościu przeprowadzamy sprzątanie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparć krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz po sprzątnięciu pomieszczenia – dezynfekować cały pokój.
 • Pokój będziemy ponownie dezynfekować przed nowym meldunkiem gościa.
 • Personel sprzątający wyposażony jest w przyłbice i rękawiczki, fartuchy z długim rękawem.
 • Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane będą w reżimie sanitarnym.

 • W Hotelu obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 • W miarę możliwości będziemy systematycznie wietrzyć wszystkie pomieszczenia Hotelu.
 • Funkcjonowanie restauracji w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu).
 • Posiłki są w formie tylko serwowanej, tylko dla Gości Hotelu w przestrzeni restauracji z zachowaniem minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek oraz w w formie room service.
 • Sprzęty hotelowe udostępniane Gościom (np. rower itp.) będą dezynfekowane po każdym użyciu.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 • Wyznaczyliśmy oraz przygotowaliśmy (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Umieściliśmy w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Poinformujemy wszystkich Gości oraz potencjalnych klientów Hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie.

Zarząd Hotelu będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

Skontaktuj się


Realizacja