Hotel Atena, ul Przemysłowa 67, Mielec

Tytuł

Przykładowy opis
1 Lut

KONKURS

DO WYGRANIA KOLACJA WALENTYNKOWA DLA DWÓCH OSÓB!
Kochani, z okazji walentynek przygotowaliśmy dla Was niespodziankę…
Konkurs na facebooku, w którym do wygrania jest voucher na romantyczną kolację walentynkową (14.02.2018 r.)
Warunki są proste 
➡️ Wystarczy polubić stronę @ATENA HOTEL??
➡️ Udostępnić publicznie post konkursowy ??
➡️ w komentarzu oznacz swoją drugą polówkę z którą chciałbyś spędzić ten wyjątkowy dzień ??‍?

Wyniki zostaną ogłoszone 6 lutego w godzinach porannych! ???

 

Regulamin.

Regulamin konkursu: „Kolacja walentynkowa”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Kolacja Walentynkowa”. Przedmiotem Konkursu jest podanie osoby z która chcę się spędzić walentynki.

 • 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Hotel Atena.

ul . Przemysłowa 67, zwany dalej „Organizator Konkursu”,

 • 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profilu HOTEL ATENA i Hotel & Restauracja Atena” )

https://www.facebook.com/HotelAtena/

 • 4

Konkurs trwa od 01.02.2018 do 13.02.2018 r.

 1. UCZESTNICY KONKURSU
 • 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 02.02.2018 do 13.02.2018 r. i które polubiły profil Hotel Atena, grafikę konkursową, a także udostępniły wspomnianą grafikę. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

Wygrywa osoba wyłoniona w losowaniu.

 • 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 • 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).
 • 9
 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 • mieć status fana na stronie profilu Hotel Atena
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu
 • polubić i udostępnić grafikę konkursową
 1. Każdy z uczestników Konkursu może udostępnić grafikę tylko raz.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 13.2.2015 r. około godziny 12:00
 3. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie notatki na fan page Hotelu Atena
 4. NAGRODY
 • 10

W konkursie przewidziano:

2 zestawy nagród:

 • Voucher na kolację walentynkową
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 • 11
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie publikowania postu.
 2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.