Hotel Atena, ul Przemysłowa 67, Mielec

Regulamin funkcjonowania Hotelu/zasady zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 Hotelu Atena****

12 Maj

Regulamin funkcjonowania Hotelu/zasady zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 Hotelu Atena****

Otwarcie obiektu wiąże się z wprowadzeniem wielu standardów i wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS.

Celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) oraz gości Hotelu. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Hotelu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa w Hotelu Atena****

 1. Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem do Hotelu i w recepcji informację o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu. Umieściliśmy szybę ochronną/przeciwwirusową w Recepcji Hotelu.
 2. Umieściliśmy na terenie Hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do windy, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 3. Zapewnimy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 1. Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków będziemy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 3. Ograniczamy do minimum czas przebywania gości przy recepcji (preferowana forma płatności karta).
 4. Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości w hotelu– na podstawie liczby dostępnych pokoi.
 5. Istnieje możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Hotelu osób nie zakwaterowanych.
 7. Na bieżąco dezynfekować, nie rzadziej niż co godzinę, ogólne toalety, windę, blat recepcyjny (po każdym Gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 8. Będziemy precyzyjnie dozować profesjonalne środki myjące w każdym pokoju.
 9. Rutynowe sprzątanie pokoi/tzw.: pobyty odbywać się będą tylko na specjalne życzenie Gościa.
 10. Po każdym Gościu przeprowadzamy sprzątanie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparć krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz po sprzątnięciu pomieszczenia – dezynfekować cały pokój.
 11. Pokój będziemy ponownie dezynfekować przed nowym meldunkiem gościa.
 12. Personel sprzątający wyposażony jest w przyłbice i rękawiczki, fartuchy z długim rękawem. Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane będą w reżimie sanitarnym.
 13. W Hotelu obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 14. W miarę możliwości będziemy systematycznie wietrzyć wszystkie pomieszczenia Hotelu.
 15. Funkcjonowanie restauracji   w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu).
 16. Posiłki są w formie tylko serwowanej, tylko dla Gości Hotelu w przestrzeni restauracji z zachowaniem minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek oraz w w formie room service.
 1. Sprzęty hotelowe udostępniane Gościom (np. rower itp.) będą dezynfekowane po każdym użyciu.
 2. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19
 3. Hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 4. Wyznaczyliśmy oraz przygotowaliśmy (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Umieściliśmy w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Poinformujemy wszystkich Gości oraz potencjalnych klientów Hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie.

Zarząd Hotelu będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.