Hotel Atena, ul Przemysłowa 67, Mielec

Regulamin funkcjonowania Hotelu/zasady zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 Hotelu Atena****

12 Maj

Zapewnienie bezpieczeństwa w Hotelu Atena**** #bezpiecznyhotel #bezpiecznygość #bezpiecznypracownik

Zapewnienie bezpieczeństwa w Hotelu Atena****

Cieszymy się ogromnie, że możemy Gościć Państwa w naszym hotelu, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu bezpieczne warunki pobytu, a personelowi bezpieczeństwo podczas pracy. W zawiązku z pandemia SRS – CoV-2 wdrożyliśmy szereg procedur i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z w konsultacji GIS w Hotelu Atena obowiązują następujące zasady:

RECEPCJA:

 • Przy głównym wejściu do hotelu znajduje się płyn do dezynfekcji rak i każdy Gość jest zobowiązany do jego zastosowania bezpośrednio po wejściu.
 • Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jeden Gość.
 • Gość wypełnia kartę meldunkową w wyznaczonym do tego miejscu, z zachowaniem odległości, co najmniej 2 metrów od następnego gościa.
 • Systematycznie dezynfekujemy środkami odkażającymi: ladę recepcyjną, pin pady, długopisy i karty pokojowe po każdym Gościu.
 • Stanowisko recepcji jest zabezpieczone pleksą, a pracownicy obsługują Gości w jednorazowych rękawiczkach, przyłbicach /maseczkach.
 • Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.
 • Na życzenie Gości w recepcji można zakupić maseczkę jednorazową oraz rękawiczki.
 • Każdy Gość z podejrzeniami chorobowymi będzie poddany pomiarowi temperatury.

POKOJE:

 • Każdy pokój przed przyjazdem jest poddawany dwukrotnej fumigacji.
 • Każdy pokój po opuszczeniu przez Gościa jest wietrzony i poddawany fumigacji.
 • Dezynfekujemy wszystkie powierzchnie dotykowe takie jak: stolik, biurko, klamki, włączniki światła, sterowniki klimatyzacji, piloty, zestaw do parzenia kawy i herbaty, kran, blat, sedes.
 • Podczas pobytu pokój będzie sprzątany tylko a życzenie Gościa ( dotyczy również wymiany ręczników o pościeli).
 • Regularnie czyścimy filtry w wentylatorach i klimatyzatorach.
 • W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 • Pracownicy housekeepingu wyposażeni są w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki/ przyłbice.

RESTAURACJA:

 • Restauracja hotelowa od dnia 24.10.2020 do odwołania jest tylko i wyłącznie czynna dla gości hotelowych ( zameldowanych przynajmniej na 1 dobę).
 • Codziennie wietrzymy i okresowo poddajemy fumigacji restaurację
 • Każdy Gość przed wejściem na sale restauracyjna dezynfekuje ręce.
 • Śniadania i posiłki serwujemy w restauracji z zachowaniem bezpiecznych odległości stolików przy zachowaniu min.2 m odległości miedzy osobami spożywającymi posiłki ( odstęp nie dotyczy osób mieszkających w pokoju).
 • Na życzenie Gościa świadczymy usługę ROOM SERVICE ( posiłki serwowane do pokoju).
 • Sztućce, porcelana i szkło wyparzamy, nie polerujemy.
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepid-u przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Zachęcamy do płatności kartą płatność.
 • Kelnerzy i kucharze pracują w rękawiczkach i przyłbicach/maseczką.

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • W holu recepcyjnym, restauracji, w bocznych salach restauracyjnych oraz na każdym piętrze hotelu przy windach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 • Systematycznie dezynfekujemy: klamki, poręcze, barierki, włączniki światła, winda hotelowa oraz toalety.
 • Okresowo dezynfekujemy i poddajemy fumigacji pomieszczenia wspólne: sale konferencyjne, boczne sale restauracyjne, klub squash oraz siłownie.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U GOŚCIA HOTELOWEGO ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM:

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności z oddychaniem, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu.
 • Pozostanie poinformowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Jeśli Gość mieszka w hotelu pozostanie czasowo odizolowany w dedykowanym pokoju, a dyspozytor medyczny powiadomiony o podejrzeniu zakażenia.

Incydent zostanie zgłoszony do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym porusza się i przebywa osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych oraz poddanie całkowite fumigacji pomieszczeń.

 • Zostanie ustalona lista pracowników oraz klientów obecnych w tych samych czasie w częściach obiektu, w których przebywał klient oraz zostaną zastosowane wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA /OBSŁUGI

 • Personel hotelu został zapoznany odnośnie wprowadzenia protokołu związanego z wirusem COVID-19 ( przekazane zostały najważniejsze wytyczne i obowiązki w tym zakresie)
 • Pracownicy i obsługa hotelu zostali poinstruowali, ze w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu.

Zostanie ustalony obszar, w którym się poruszał i przebywał pracownik, przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty ipt.) oraz poddanie całkowite fumigacji pomieszczeń.