Hotel Atena, ul. Przemysłowa 67 39-300 Mielec
Hotel Atena restauracja

Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Atena Mielec.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu wymeldowania.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania karty rejestracyjnej.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00.
 5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie od godziny 7:00 do 22:00.
 6. Od godziny 22:00 do 7:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 8. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu jest surowo zabronione. W razie naruszenia tej zasady goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia pokoju: 900 zł.
 9. Przebywanie zwierząt w pokojach hotelowych jest zakazane. Złamanie tego punktu powoduje naliczenie kary 60 zł za każdy dzień przebywania zwierzęcia w pokoju.
 10. W każdym pokoju i na korytarzach zamontowane są czujniki przeciwpożarowe. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kwotą 900 zł.
 11. Pokoje sprzątane są codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 Jeżeli nie życzą Państwo sobie sprzątania – proszę o wywieszenie kartki „nie przeszkadzać”.
 12. W sytuacjach awaryjnych, proszę dzwonić na numer 100.
 13. Wynajem pokoju jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
Hotel & Restauracja Atena, Sala Weselna, Całoroczna Hala Namiotowa

Realizacja